גיבוש צוות - סדנת הקמת צוות


גיבוש צוות - סדנת הקמת צוות

הצבת אתגר, היא המטרה העיקרית של הצוות המקצועי והתרגילים. במהלך הפעילות על הקבוצה הפרט יהיה להתגבר על מכשולים ובעיות מיוחדות, בעזרת הובלה, מנהיגות ,עבודה משותפת, הגדרת  ומיצוב מטרה, חשיבה, יצירתיות, כוח רצון ותושייה. בכך אנו מאפשרים למשתתפים אפשרות אמתית, לחוות וללמוד  ממצבים שונים ומגוונים ואף לבצע את הקישורים הנכונים לחיי היום יום. את ההיבט הפיזי, המקצועי והחברתי, הקיים כמעט בכל חלום, רצון ,שאיפה ,רעיון או אתגר שאנו עומדים לפניו, ואת ההזדמנות לחוויה חדשה , ליציאה מאזור הנוחות , לפריצת גבולות,  אנו מדמים תרגילים שבתוכם חוקים וידע מקצועי אחר וחדש. ההיבט האישי הפנימי והרגשי שמהווה גורם חשוב בקבלת ההחלטות ואופן הפעולה אל מול האתגר, במודל אירוע  פרשנות רגש תוצאה מקבל  ביטוי יחד עם ותוך כדי התעוררות "פחדים" "שודדי רצון ואנרגיה" או כל התרגשות אחרת. תוצאה של עבודה בסביבה לא מוכרת, אתרי טבע ייחודים ו או קיצוניים, דוגמת: "הסביבה האנכית" (עבודה בגבהים).

החוויה הטובה, החלק החשוב ביותר להפנמת מה שנרכש במהלך היום על ידי יצירת הצלחות ותחושת מסוגלות ובטחון עצמי (חיזוקים) אישי וקבוצתי. זהו תהליך למידה בו נעים וקל תמיד להיזכר , שנוצר במהלך ההתמודדות עם האתגר, גם אם בדרך הוא נראה לפעמים קשה להשגה, לאחר מאמץ פיזי שכלי ובעיקר רגשי , כאשר אנו יכולים לו ומצליחים, על ידי צבירה מתמדת של הצלחות אישיות קטנות עד גדולות אך באופן עקבי אנו בונים את תחושת הביטחון העצמי.

השילוב בין הפיזיות, הרגש והחוויה הטובה יעצים את תחושת ההצלחה עם סיום התרגילים ובעיקר יאפשר לנו, לאורך כל הדרך, באופן חוויתי ועל ידי "משחוק " ללמוד מטעויות ל הפיק את הלקחים הנדרשים, על מנת לשנות וברמה הקבוצתית ככלל ובבניה האישית  בפרט.

הנחות יסוד לתהליך

המפה אינה השטח.  אנשים מגיבים על פי מפות העולם שלהם.  כבוד למפת עולם של כל אדם וכל קבוצה. האדם אינו ההתנהגות והמחשבות שלו. בכל התנהגות יש כוונה חיובית בהקשר כלשהו. האדם אינו מקולקל או שבור ולכן אינו זקוק לתיקון או לטיפול. לאדם יש את כל המשאבים להם הוא זקוק. האדם עושה בכל רגע את הבחירה הטובה הזמינה לו. ערכו של האדם כאדם לעולם אינו נפגע או פוחת. אין כישלון יש רק תוצאה. משמעות התקשורת היא בתגובה שאתה מקבל. ככל שהגמישות גדלה, כך גדלה יכולת ההשפעה

העקרונות המנחים בבסיסו של התהליך

  • הגדלת מודעות והערכה העצמית אל מול אתגרי היום יום ככלל ותהליך שינוי בפרט – יכולת אישית.
  • התמרת בעיות וכשלים  לאתגרים  תוך כדי התמודדות והתגברות על עכבות מגבלות  ופחד בסדנה – השלכה לחיי היום יום.
  • שיפור יכולת  היצירה החשיבה והעבודה  האינדיבידואלית  במרחב החברתי.
  • מיצוב מטרות, פיתוח דרכי פעולה וגיבוש הקבוצה - מתן דגש על עבודה קבוצתית, ערבות אישית והדדית .
  • גילוי ופיתוח מסוגלות אישית וקבוצתית יכולת של המשתתף  להוביל/לתרום לקבוצה  על ידי בידול ושיווק יכולותיו ויתרונותיו האישים והשגת מטרה הפוכה – קבוצה תורמת למשתתף.
  • למידה, והקניית כלים של קבוצה במצבים מיוחדים כגון מצבי קיצון, מצב משתנה ואו בלתי מתוכנן – וטיפוח מנהיגות על ידי חשיפת היתרונות האישים של היחיד בקבוצה.
  • שבירת שיגרה – יציאה מהסביבה הטבעית לפעילויות שונות מאתגרות ומעניינות, הרחבת אופקים, יצירת חוויות משותפות ואישיות ופריקת מתחים / קונפליקטים אישים וקבוצתיים.

להזמנה לחצו כאן